Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi
Finna-arvio
(0)

Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä

Tallennettuna:
Ulkoasu
448 sivua ; 21 cm
Kieli
suomi
Julkaisija Jyväskylä : Atena 1999.
Luokitus
Aiheet
Lisätiedot
toim. Isto Ruoppila ... [ja muita]
ISBN
951-796-180-4 nidottu
Kontrolloimaton nimeke
Lasten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä
Historian tutkimuksesta paikallisen päivähoidon vaiheisiin
Vuoropuhelua lähihistorian dokumenttien kanssa
Diskurssianalyyttinen lähestymistapa dokumenttiaineistoon
Aineistolähtöinen tutkimus välineenä varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden ymmärtämiseen
Varhaiskasvatus lastentarhanopettajan silmin : narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus varhaiskasvatukessa
Työtä ja työkasvatusta käsittelevien tekstien sisällön analyysi laadullisen paradigman valossa
Osallistuva kvalitatiivinen lähestymistapa kolmea vuotta nuorempien lasten päivähoidon tutkimuksessa
Haastattelu lapsen ja aikuisen kohtaamisena : kokemuksia lasten pelkojen tutkimuksesta
Lapsi ja osallistuva havainnoiminen
Lasten vuorovaikutuksen havainnointi päiväkodissa
Portfolio tutkimusmenetelmänä lapsuuden kasvu- ja oppimisympäristöissä
Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon sisäinen kehittäminen
Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden tutkiminen
Lasten ja ikäihmisten vuorovaikutuksen vaikutukset 4-6 -vuotiaiden lasten ikäasenteisiin ja kehitykseen sekä ikäihmisten kokemaan toimintakykyyn
Kansainvälinen vertaileva tutkimus varhaiskasvatuksessa
Sosiaalis-kulttuurinen lapsen kehittymisen ja oppimisen analyysi : IEA preprimary -projekti
Kulttuurien välisen tutkimuksen metodisia haasteita