Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Thomé, V. Porträtt av Karl Gustav Söderholm.

Chicago-stil citat

Thomé, Verner. Porträtt Av Karl Gustav Söderholm.

MLA-referens

Thomé, Verner. Porträtt Av Karl Gustav Söderholm.

Harvard-stil citat

Thomé, V. Porträtt av Karl Gustav Söderholm.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.
Stäng

Påverka Finnas utveckling och svara på enkäten!

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 10 st. Museikort.

Svara

Nej tack