3T : teknologia, talous, työelämä

Användningen av bilden kan vara begränsad.

Se användarvillkor

QR-kod

3T : teknologia, talous, työelämä

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
40 cm
Julkaistu myös verkkoaineistona
Språk
finska
Originalverkets språk
finska
Utgivare Helsinki : Suomen rakennuslehti : Sanoma Magazines 2012-2013. Helsinki : Sanoma Tekniikkajulkaisut
Ämnen
Innehåll/delar 275 poster
Publicerad
2012 nro 1-2013 nro 40
Utgivningsfrekvens
Kerran viikossa, 2012-2013
ISSN
2242-3567
Sökhjälp
2012-2013
2012-2013
2012-2013