Pienten sotilaslennokkien kustannustehokas torjunta erittäin lyhyen kantaman ilmatorjunta-aseilla

Aineiston käyttöoikeudet
Julkinen
QR-koodi

Pienten sotilaslennokkien kustannustehokas torjunta erittäin lyhyen kantaman ilmatorjunta-aseilla

Lennokkien määrä eri asevoimien kalustossa on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana ja niiden mukanaan tuomat suorituskyvyt aiheuttavat asevoimille haasteen, johon on kyettävä vastaamaan. Lennokkien matala hinta aiheuttaa ongelman, sillä ilmatorjuntaan suunnitellut asejärjestelmät ovat kalliita. Kustannustehokkaan torjuntakeinon löytäminen on siis asevoimille tarpeellista. Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten pieniä sotilaslennokkeja voidaan torjua kustannustehokkaasti. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä sekä matemaattista mallinnusta. Kirjallisuusselvityksellä hankittiin tietoa lennokkien rakenteesta, käytössä olevista lennokeista, ilmatorjuntajärjestelmistä, kustannustehokkuudesta sekä näiden mallintamiseen tarvittavia matemaattisia menetelmiä. Matemaattisten mallinuksen kautta selvitettiin ilmatorjuntajärjestelmien osumatodennäköisyyksiä, käytön kustannuksia sekä kustannustehokkuutta. Lähdeaineistona käytettiin sotatekniikan teoksia, luonnontieteitä ja matematiikkaa käsittelevää kirjallisuutta, lennokkien ja ilmatorjuntajärjestelmien valmistajien julkaisemia esitteitä sekä uutislähteitä. Sähkömagneettiseen vaikuttamiseen perustuvien järjestelmien käyttökustannukset ovat erittäin matalia, vain muutamia dollareita pudotettua lennokkia kohden. Ammusasejärjestelmillä lennokin pudottaminen maksaa sadoista tuhansiin dollareita. Ohjuksia käytettäessä hinta nousee kymmeniin tai satoihin tuhansiin dollareihin. Sähkömagneettiseen vaikuttamiseen perustuvat järjestelmät ovat kuitenkin kalliita hankkia, mikä muodostaa esteen niiden kustannustehokkuudelle. Suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella olalta laukaistavilla ilmatorjuntaohjuksilla saa-vutetaan suurin kustannustehokkuus, mikäli järjestelmällä torjutaan sen elinaikana kymmenen lennokkia tai sitä vähemmän. Tästä eteenpäin kehittyneet ammusasejärjestelmät ovat kustannustehokkaimpia lennokkien torjuntaan. Sähkömagneettiseen vaikutukseen perustuvat järjestelmät tulevat todennäköisesti olemaan kustannustehokkaita kun niiden hankintahinta saadaan pudotettua noin kymmenesosaan tämänhetkisestä tasostaan

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet