Venäjän asevoimien käytössä olevat miehittämättömät ilma-alukset ja arvio tulevaisuuden näkymistä

Aineiston käyttöoikeudet
Julkinen
QR-koodi

Venäjän asevoimien käytössä olevat miehittämättömät ilma-alukset ja arvio tulevaisuuden näkymistä

Venäjä havahtui vuonna 2008 Georgian sodan kokemuksien myötä, kuinka jäljessä Venäjän asevoimat oli miehittämättömien ilma-aluksien kehityksestä muuhun maailmaan nähden. Tämän jälkeen Venäjä alkoi investoida miehittämättömiin ilma-aluksiin ostamalla niitä muun muassa Israelista ja kehittämällä omaa tuotantoaan. Venäjä on kyennyt luomaan nykyisen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien kokonaisuuden lähes tyhjästä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kehityskulku näyttää vahvalta tulevaisuudenkin osalta. Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli: ”Mitkä ovat Venäjän asevoimien miehittämättö-mien ilma-alusjärjestelmien kehitysnäkymät lähitulevaisuudessa?” Lähitulevaisuudella tutkimuksessa tarkoitetaan 2020-luvun loppuun ulottuvaa ajanjaksoa. Tutkimus toteutettiin käyttämällä tutkimusmenetelminä kirjallisuuskatsausta, avoimiin lähteisiin perustuvaa tiedustelua ja tulevaisuuden tutkimusta. Näiden avulla selvitettiin kokonaiskuva Venäjän miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien nykytilasta ja muodostettiin arvio tulevaisuuden näkymistä. Tutkimus tuotti kokonaisvaltaisen käsityksen Venäjän asevoimien käyttämien miehittämättömien ilma-aluksien nykytilasta ja käynnissä olevien kehityshankkeiden suorituskykytavoitteista. Venäjän valtionjohdon ja asevoimien tahtotila on, että miehittämättömiä ilma-aluksia tullaan käyttämään tulevaisuudessa laajasti eri tehtäviin. Venäjän näkemyksen mukaan ne tulevat olemaan keskeisenä suorituskykynä tulevaisuuden sodankäynnissä. Venäjällä on käynnissä useita miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien kehityshankkeita, joiden avulla Venäjä tavoittelee erityisesti miehittämättömien taisteluilma-aluksien saamista operatiiviseen käyttöön. Tutkimuksen arvion mukaan Venäjän asevoimat tulee saamaan ensimmäiset miehittämättömät taisteluilma-alukset käyttöön viimeistään 2020-luvun puolivälissä. Venäjän asevoimat kehittää myös miehittämättömien ilma-aluksia tukevia järjestelmiä, ku-ten tietoliikenneyhteyksiä ja johtamisjärjestelmiä, joiden avulla se pyrkii optimoimaan miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttöä. Venäjän asevoimat tulee myös kasvattamaan miehittämättömiä ilma-aluksia käyttävien joukkojen määrää sijoittamalla niitä orgaaniseksi osaksi eri joukkoja. Miehittämättömien ilma-aluksien määrä tulee lähitulevaisuudessa edelleen kasvamaan Venäjän asevoimissa ja niiden tuottamaa suorituskykyä tullaan hyödyntämään yhä laajemmin eri tehtävissä, kuten tiedustelussa, johtamisessa, tilannekuvan muodostamisessa, maalinosoituksessa sekä elektronisessa ja kineettisessä vaikuttamisessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet