Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Crispin, N., Farncombe, T., Hopkins, A., Austin, G., Autry, G., Carter Family, e., . . . Charlie Daniels Band, e. (2009). Country hits. London: Wise.

Chicago-stil citat

Crispin, Nick, et al. Country Hits. London: Wise, 2009.

MLA-referens

Crispin, Nick, et al. Country Hits. London: Wise, 2009.

Harvard-stil citat

Crispin, N., Farncombe, T., Hopkins, A., Austin, G., Autry, G., Carter Family, e., . . . Charlie Daniels Band, e. 2009. Country hits. London: Wise.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.