Search

Monikko, Espoo

Kohde sijaitsee Leppävaaran urheilupuistossa, noin 650 m Leppävaaran uimahallista luoteeseen, kahden mäen välisessä laaksossa olevan peltokaisteleen länsirinteessä. Paikan itäpuolella virtaa Monikkopuro. Löydöt, mm. kynsitaltta, pii- ja kvartsi-iskokset, löytyivät vanhan metsätien pinnasta sekä vieressä olevasta pellosta. Asuinpaikka lienee pääasiassa metsän puolella. Samalla paikalla on sijainnut Kilon kylän Monikon talo.

QR Code

Material provided by

  • KAMU Espoo City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?

Monikko, Espoo

Saved in: