Haku

Teekkarikylä , Jämeräntaival 10, Espoo

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Teekkarikylä , Jämeräntaival 10, Espoo

Rakennuskokonaisuus muodostuu viidestä lamellitalosta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1971–72 Arkkitehtitoimisto Heikki ja Kaija Sirenin suunnitelmien pohjalta.

Nelikerroksiset talot on sijoitettu merelle laskeutuvaan metsäiseen rinteeseen polveilevasti maastoa myötäillen. Rakennusten julkisivut ovat punatiiltä ja niiden sisäänvetoja on korostettu vaakasuuntaisilla puupaneloinneilla, joiden kuultokäsittely on rannan puoleisissa taloissa tummansininen ja Kappelimetsän puoleisissa musta.

Otaniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Otaniemi on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Tallennettuna: