Haku

Teekkarikylä , Jämeräntaival 11, Espoo

Rakennuskokonaisuus muodostuu viidestä lamellitalosta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1971–72 Arkkitehtitoimisto Heikki ja Kaija Sirenin suunnitelmien pohjalta.

Nelikerroksiset talot on sijoitettu merelle laskeutuvaan metsäiseen rinteeseen polveilevasti maastoa myötäillen. Rakennusten julkisivut ovat punatiiltä ja niiden sisäänvetoja on korostettu vaakasuuntaisilla puupaneloinneilla, joiden kuultokäsittely on rannan puoleisissa taloissa tummansininen ja Kappelimetsän puoleisissa musta.

Otaniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Otaniemi on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Teekkarikylä , Jämeräntaival 11, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Tunniste
rakennukset 4910:613
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1972.
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Muut kerrostalot. Alkuperäinen käyttö: Asuinrakennukset
Suunnittelu
Siren, Kaija, suunnittelija ; Siren, Heikki, suunnittelija ; Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren, suunnittelija
Aiheet