Haku

As Oy Louhenpesä, Louhentie 8, Espoo

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

As Oy Louhenpesä, Louhentie 8, Espoo

Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema kuuden pistemäisen asuinkerrostalon ryhmä valmistui Pohjois-Tapiolaan vuonna 1962. Noppamaisten rakennusten julkisivut ovat punatiiltä. Tontin rakennuksista kolme on kaksikerroksisia ja kolme kolmekerroksisia ja kussakin kerroksessa on vain kaksi asuntoa.

Rakennus sijaitsee Tapiolan valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 2009). Ympäristöministeriö on luokitellut Tapiolan myös yhdeksi maamme 27 kansallismaisemasta. Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Tapiola on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Tallennettuna: