Search

piirustus; Mankkaan kansakoulu Asuinrakennuksen parvekkeet osapiirustus 2 27.3.1953 N:o 50/1953

QR Code

Material provided by

  • KAMU Espoo City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?

piirustus; Mankkaan kansakoulu Asuinrakennuksen parvekkeet osapiirustus 2 27.3.1953 N:o 50/1953

Arkkitehtitoimisto Erich von Ungern-Sternberg.
Mankkaan kansakoulu valmistui vuonna 1953. Opettaja-asuntola valmistui todennäköisesti 1953. Lupapiirustuksista poiketen ei toteutettu opettaja-asuntolan pohjoisosaa.

Saved in: