Haku

Hansakallion koulu, Hansakallio 4, Espoo

Vuonna 1958 valmistunut, Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelema koulurakennus, jonka yhteyteen kuuluneet opettajien rivitalot purettiin vuonna 2010. Seuraavana vuonna 2011 valmistui koulun laajennus ja vanhan osan peruskorjaus sekä piha-alueiden perusparannus. Alkuperäinen koulurakennus on sijoitettu rinnetontille maastonmuotoa myötäillen, se on sisäpihan puolelta yksikerroksinen ja alarinteen puolella kaksikerroksinen. Rakennus on hahmoltaan pitkänomainen ja matala, julkisivut noudattavat moduulijakoa, joka muodostuu luokkahuoneista ja niiden väliin sijoitetuista sisäänkäynneistä sadekatoksineen. Leimallista on myös valkoisten ja tummien julkisivupintojen rytmi sekä matalammilta katoilta nousevat yläikkunoiden nauhat. Rakennuksen ulkomuoto ja väritys ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisina. Laajennuksen yhteydessä palautettiin myöhemmin purettu sadekatos alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Koulun tilaratkaisu noudattaa keskikäytävämallia, jossa keskeiset kokoontumistilat liikuntasali ja ruokasali ovat vastakkain pääkäytävän molemmin puolin. Lukuaineiden luokat olivat alun perin ensimmäisessä kerroksessa ja kädentaitojen opetustilat sivukäytävällisessä pohjakerroksessa. Nykyisin osa pohjakerroksen erikoisluokista on muutettu tavallisiksi opetustiloiksi. Sisätilojen muutokset näkyvät myös koulun tärkeimmissä tiloissa. Keskikäytävän avaruus, väritys ja materiaalit ovat muuttuneet alkuperäisestä. Liikuntasalin muoto ja materiaalit ovat säilyneet, mutta tila on jaettu matalilla seinäkkeillä monikäyttötilaksi. Uusi liikuntasali on laajennusosassa.

Oikeudenhaltija Espoon kaupunginmuseo/foto Anne Vähätalo
Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-ND 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Espoon kaupunginmuseo

Hansakallion koulu, Hansakallio 4, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Espoon kaupunginmuseo
Inventaarionro
rakennukset 4944:1211
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1958. Museon arvioima valmistumisvuosi 1957 rakennuslupa
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Peruskoulut, lukiot ja muut. Alkuperäinen käyttö: Koulut, päiväkodit ja opetusrakennukset
Suunnittelu
Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren, suunnittelija ; Uski, Rauno, suunnittelija ; Arkkitehdit 1:1, suunnittelija ; Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm, suunnittelija
Aiheet