Haku

Mankkaanpuron koulu, Vanhan-Mankkaan tie 17, Espoo

Vuonna 1952 myönnettiin lupa arkkitehti Erich von Ungern-Sternbergin suunnittelemalle koululle. Koulu valmistui todennäköisesti 1953. Lupapiirustuksista poiketen ei toteutettu koulun pohjoisosaa, jossa olisi ollut voimistelusali ja muutama luokkahuone. Vuonna 1962 myönnettiin lupa arkkitehti Erich von Ungern-Sternberg suunnittelemalle lisärakennukselle. Laajennus valmistui todennäköisesti samana tai seuraavana vuonna. Alkuperäinen opetushuonesiipi pidennettiin pääsisäänkäynnin pohjoispuolella samaan tyyliin muutamalla luokalla ja voimistelusalilla.
Vuonna 2009 valmistui vanhan koulun peruskorjaus ja laajennusosa, pihajärjestelyt ja uusi ulkokatos. Suunnittelija oli Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lontinen ky.

Koulurakennus on kolmivaiheinen. Vanha osa on sijoitettu luoteis-koillissuuntaisesti loivaan rinteeseen Mankkaan puron läheisyyteen. Vanha osa koostuu idästä katsottuna kahdesta samansuuntaisesta harjakattoisesta päämassasta: (kaksi ja puolikerroksisesta) kaksikerroksisesta pitkänomaisesta opetushuonesiivestä ja yksikerroksisesta entisestä voimistelusalisiivestä. Niiden välissä on matala liitoskappale. Länsipuolella on opetushuonesiipeen nähden poikkisuuntainen lyhyt harjakattoinen opetushuonesiipi ja voimistelusalin kyljessä pulpettikattoinen yksikerroksinen rakennusmassa. Koulua lähestytään idästä ja rakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsee vanhimmassa osassa, opetushuonesiivessä. Pääsisäänkäyntiä korostaa leveät portaat ja betoninen viistosti ulkoneva porttiaihe, jonka päällä on opettajahuoneen parveke. Sivusisäänkäynti on matalassa välikappaleessa. Rakennusmassat ovat suhteellisen yksinkertaiset ja julkisivusommitelma kuvastaa sisätilojen toimintaa. Pitkiä julkisivuja jäsentävät vaaleat betonipilarit ja -palkit. Niiden välisissä puhtaaksi muuratuissa tiilikentissä on tilojen käytöstä riippuen erikokoisia ikkunoita. Luokkahuoneiden ikkunat ovat julkisivussa kateederin kohdalla matalammalla ja oppilaiden kohdalla korkeammalla. Rakennuksen julkisivuväritys on vaalea ja tiilenpunainen. Sokkeli (joka itäpuolella on pohjakerroksen korkuinen) on harmaaksi maalattu betoni, päädyissä on vaakahierretty vaalea vanha rappaus ja katoissa tiiltä. Rakennuksen ikkunat on uusittu puu-alumiini-ikkunoiksi. Pääsisäänkäynnin puiset ovet on uusittu vanhan mallin mukaan. Katossa on ulkonevia avoräystäitä.

Alkuperäinen opetushuonesiipi on toisessa vaiheessa pidennetty pääsisäänkäynnin pohjoispuolella samaan tyyliin muutamalla luokalla ja voimistelusalilla. Opetushuonesiiven eteläpuolella on vuonna 2009 valmistunut koulun laajennusosa, joka on yhdistetty vanhaan osaan teräslasirakenteisella kaksikerroksisella yhdyssillalla. Uuden osan pääty on vaalea ja sileäksi rapattu ja pitkien sivujen julkisivumateriaali on ruosteen värinen tiililaatta.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Mankkaanpuron koulu, Vanhan-Mankkaan tie 17, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Tunniste
rakennukset 4926:147142
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1953. Museon arvioima valmistumisvuosi 1952
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Peruskoulut, lukiot ja muut. Alkuperäinen käyttö: Koulut, päiväkodit ja opetusrakennukset
Suunnittelu
Ungern-Sternberg von, Erich, suunnittelija ; Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy, suunnittelija
Aiheet