Search

OAS 2 B, Servinkuja 2, Espoo

QR Code

Material provided by

  • KAMU Espoo City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?

OAS 2 B, Servinkuja 2, Espoo

Tontilla olevat kaksi asuinkerrostaloa on sijoitettu paikalle maaston muotoja myötäillen. Rakennukset ovat valmistuneet Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin suunnitelmien pohjalta vuonna 1964. Kolmikerroksisten rakennusten julkisivuissa on käytetty punatiiltä. ja sisäänvedettyjen parvekkeiden ansiosta talot ovat yleisilmeeltään yksinkertaisen suoralinjaisia. Vaakasuuntaiset tiilipinnat ja nauhaikkunat korostavat julkisivujen horisontaalista yleisilmettä.

Otaniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Otaniemi on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Saved in: