Haku

Tornimuuntaja, Armas Launiksen katu 4, Espoo

Espoon itäisiinkaupunginosiin 1950-1960-luvuilla rakennettuja tiilisiä tornimuuntajia on kahta eri mallia. Helsingin Sähkölaitoksen tornimuuntajan on suunnitellut arkkitehti Yrjö Dunderfelt 20.5.1950. Malmin Sähkölaitoksen 20kV tornimuuntamon on vuonna 1958 suunnitellut insinööri E.Juslin.
Mallit muistuttavat toisiaan hyvin paljon. Muuntamot ovat tiilestä muurattuja, niissä on betoniperustukset sekä betonista valettu, hyvin loiva pyramidikatto. Huomattavimpina ulospäin näkyvinä eroina ovat Helsingin Sähkölaitoksen mallissa olevat kolme pientä ikkuna-aukkoa, oven ja muiden aukotuksien yläpuolinen muurauskoristelu sekä muuntamon huipun betonilistalla erotettu kapea tuuletusaukkovyöhyke. Malmin Sähkölaitoksen mallissa näitä piirteitä ei ole.
Helsingin Sähkölaitoksen malli oli kaupunginmuseon tietojen mukaan käytössä vain Tapiolan ja Westendin alueilla, muualla käytössä oli Malmin Sähkölaitoksen malli. Ilmeisesti muuntajatyypin valinta ei kuitenkaan ollut erityisen sidoksissa sähköyhtiöön sillä Westendin muuntajat ovat Malmin Sähkölaitos Oy:n rakennuttamia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Tornimuuntaja, Armas Launiksen katu 4, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Rakennus
Organisaatio
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Tunniste
rakennukset 49439:372
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1961.
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Voimalaitosrakennukset. Alkuperäinen käyttö: Tekniset laitteet
Suunnittelu
Juslin, Einar, suunnittelija
Aiheet