Sökning

Jorvin kartanon päärakennus, Karvasmäentie 8 , Espoo

Espoon kaupungin ostettua kartanon, se kunnostettiin kaupungin sosiaaliviraston käyttöön ja päärakennuksen muutostyöt suunnitteli Arkkitehtitoimisto Erich von Ungern-Sternberg & Co v. 1962. Rakennus on purettu 1970-luvun alussa.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • KAMU Esbo stadsmuseum

Jorvin kartanon päärakennus, Karvasmäentie 8 , Espoo

Sparad: