Träskändan piparkakkutalo, Kuninkaantie 41, Espoo

Träskändan kartanon lounaispuolella on kaksi pientä rakennusta, jotka hyötytarkoituksensa ohella on alunperin tarkoitettu toimimaan osana kartanon suurta puistoa. Molemmat, viljamakasiini ja ns. piparkakkutalo, on ilmeisesti rakennettu 1820-luvulla (ennen vuotta 1827), mutta viimeksimainittu lienee saanut koristeellisen nykyasunsa vasta 1800-luvun puolivälissä (rakennuksen yksityiskohdat muistuttavat suuresti arkkitehti G.Th. Chiewitzin Träskändaan suunnittelemia rakennuksia). "Piparkakkutalo" on perimätiedon mukaan ollut vierasmaja. (Härö, 1991) Träskändan kartanokokonaisuuteen kuuluvan Piparkakkutalon lisäksi on kartanoalueella säilynyt vain viisi rakennusta Aurora Karamzinin kaudelta 1840 - 1895: meijerirakennusryhmä, keisarillinen latriini ja pesula. Rakennuksessa on piirteitä arkkitehti Chiewitzin välityksellä saapuneesta sveitsiläistyylistä. Samankaltaisen puuarkkitehtuurin vivahteita edustivat esimerkiksi talli, joka on myöhemmin purettu. (Kulttuuriympäristöselvitys 2014)

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-ND 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Träskändan piparkakkutalo, Kuninkaantie 41, Espoo

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Espoon kaupunginmuseo
Inventaarionro
rakennukset 49458:13175
Valmistus
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1850.
Käyttö
Nykyinen käyttötarkoitus: Talousrakennukset. Alkuperäinen käyttö: Asuinrakennukset
Suunnittelu
1827- 1827 ennen
Chiewitz, Georg, suunnittelija
Aiheet