Träskändan piparkakkutalo, Kuninkaantie 41, Espoo

Träskändan kartanon lounaispuolella on kaksi pientä rakennusta, jotka hyötytarkoituksensa ohella on alunperin tarkoitettu toimimaan osana kartanon suurta puistoa. Molemmat, viljamakasiini ja ns. piparkakkutalo, on ilmeisesti rakennettu 1820-luvulla (ennen vuotta 1827), mutta viimeksimainittu lienee saanut koristeellisen nykyasunsa vasta 1800-luvun puolivälissä (rakennuksen yksityiskohdat muistuttavat suuresti arkkitehti G.Th. Chiewitzin Träskändaan suunnittelemia rakennuksia). "Piparkakkutalo" on perimätiedon mukaan ollut vierasmaja. (Härö, 1991) Träskändan kartanokokonaisuuteen kuuluvan Piparkakkutalon lisäksi on kartanoalueella säilynyt vain viisi rakennusta Aurora Karamzinin kaudelta 1840 - 1895: meijerirakennusryhmä, keisarillinen latriini ja pesula. Rakennuksessa on piirteitä arkkitehti Chiewitzin välityksellä saapuneesta sveitsiläistyylistä. Samankaltaisen puuarkkitehtuurin vivahteita edustivat esimerkiksi talli, joka on myöhemmin purettu. (Kulttuuriympäristöselvitys 2014)

Material usage rights
CC BY-ND 4.0
QR Code

Material provided by

Träskändan piparkakkutalo, Kuninkaantie 41, Espoo

Saved in:
Content Type Building
Organisation Espoo City Museum
Inventory ID
rakennukset 49458:13175
Created
Kiinteistörekisterin valmistumisvuosi 1850.
Used
Nykyinen käyttötarkoitus: Talousrakennukset. Alkuperäinen käyttö: Asuinrakennukset
Design
1827- 1827 ennen
Chiewitz, Georg, suunnittelija
Subjects