Haku

Teekkarikylä TKY 5, Jämeräntaival 5, Espoo

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • KAMU Espoon kaupunginmuseo

Teekkarikylä TKY 5, Jämeräntaival 5, Espoo

Rakennuskokonaisuus muodostuu kolmesta kolmen talon ryhmästä, jotka ovat valmistuneet vuonna 1952 arkkitehti Heikki ja Kaija Sirenin suunnitelmien pohjalta. Neljä–viisikerroksiset talot on sijoitettu merelle laskeutuvaan metsäiseen rinteeseen maastoa myötäillen.
Rakennusten julkisivut ovat punatiiltä ja saumauksella on korostettu tiilipinnan vaakalinjoja.
Sisätiloissa, kuten porrashuoneissa ja aulatiloissa on käytetty tasokkaita pintamateriaaleja, ja ne ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan. Tiloista löytyy esimerkiksi tiili- ja lankalasiseiniä sekä tiililaattalattioita.

Otaniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Otaniemi on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Tallennettuna: