Sökning

Erakko

Hermit ; Teos on sijoitettu vuonna 2017 valmistuneeseen Espoon sairaalaan osana sinne toteutettua taideohjelmaa. / Verket har placerats i Esbo sjukhus som blev färdigt år 2017 och är en del av ett konstprogram som förverkligats där. / The work has been deposited at Espoo Hospital, which was completed in 2017, and it forms part of the art program carried out there.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Erakko

Sparad: