Byte av högskolornas bibliotekssystem innebär förändringar i användningen av söktjänsten Finna.fi. Läs mera.

Strange maps : an atlas of cartographic curiosities

Användningen av bilden kan vara begränsad.

QR-kod

Strange maps : an atlas of cartographic curiosities

Sparad:
Fysisk beskrivning
xii , 244 sivua : kuvitettu, kartt ; 24 cm
Språk
engelska
Utgivare New York : Viking Studio 2009.
Ämnen
Mer information
Frank Jacobs
ISBN
9780142005255 paperback