Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Horror, p., Prica, I. & Škokić, T. (2011). Horror, porno, ennui: Kulturne prakse postsocijalizma. Institut za etnologiju i folkloristiku.

Chicago-stil citat

Horror, porno, ennui, Ines Prica, och Tea Škokić. Horror, Porno, Ennui: Kulturne Prakse Postsocijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011.

MLA-referens

Horror, porno, ennui, et al. Horror, Porno, Ennui: Kulturne Prakse Postsocijalizma. Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011.

Harvard-stil citat

Horror, p., Prica, I. & Škokić, T. 2011. Horror, porno, ennui: Kulturne prakse postsocijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.