Högmäßo=predikan på tjugonde tredje sönd. efter trinitatis, om wår frälsares Christi läro=ämbete, såsom förnämligast bestående däruti, at hugswala bedröfwade själar, hållen i Finska nationelle kyrkan och med bifogade ommärkningar utgifwen af Israel Ståhlberg. Comminister

Användningen av bilden kan vara begränsad.

QR-kod
Finna-recension
(0)

Högmäßo=predikan på tjugonde tredje sönd. efter trinitatis, om wår frälsares Christi läro=ämbete, såsom förnämligast bestående däruti, at hugswala bedröfwade själar, hållen i Finska nationelle kyrkan och med bifogade ommärkningar utgifwen af Israel Ståhlberg. Comminister

Sparad:
Genre
Andra titlar
Högmsso-predikan på tjugonde tredje sönd. efter trinitatis, om wår frälsares Christi läro-ämbete Comminister
Fysisk beskrivning
34 sivua ; 8:o
Språk
svenska
Beskrivning
Invokaatio: I.I.N.
Imprimatur: Stockholms consistorium 4.12.1787. Olof Hambræus, ven. consist. not.
Sivulla 2 motto: Nisi divini & coelestes loci de peccato & gratia ... Lutherus.
Sivulla 34 hinta: Exemplaret kostar häftadt och skurit 4 skill.
Arkit: A-B8 C1.
Utgivare Stockholm : tryckt hos Iohan A. Carlbohm. På deß bekostnad 1787.
Klassifikation
Utgivningsort
Ruotsi -- Tukholma.