Haku

Rahapelitutkimus 2003

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Rahapelitutkimus 2003

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Lisäksi kysyttiin, onko jollakin vastaajan lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä peleihin. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa rahankäytöstä ja jos on, niin onko kiistely koskenut rahapelien pelaamista. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen eikä sitten ole pelaamisen vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut/hankkinut rahaa pelatakseen rahapelejä tai maksaakseen pelivelkoja luetelluilta tahoilta. Lopuksi tiedusteltiin, pelaako vastaaja omasta mielestään liian paljon, onko rahapelien ongelmapelaaminen vastaajan mielestä vakava ongelma Suomessa ja ovatko pelaamisongelmat lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, ammatti, kuukausitulot, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Suomalaisten rahapelaaminen
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD2250
Aiheet
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Ladataan...