Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen (2009)

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen (2009)

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä tarkasteltiin erilaisia työnhakuun liittyviä tekijöitä. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työssäolokuukausia yleensä, työssäolokuukausia koulutusta vastaavissa tehtävissä sekä työttömyyskuukausien määrää valmistumisen jälkeen ennen ensimmäistä työpaikkaa. Lisäksi kartoitettiin, minkälaisissa töissä vastaajat ovat opiskeluaikoinaan mahdollisesti olleet.
Työssäolevilta vastaajilta kysyttiin nykyisen työnantajan tyyppiä, ammattinimikettä ja päätyön luonnetta. Heiltä tiedusteltiin myös, mitkä olivat tärkeimmät hakukanavat nykyisen työpaikan saamisessa ja kuinka paljon eri tekijät vaikuttivat myönteisesti työpaikan saamiseen. Kaikilta kysyttiin, mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikeuttaneet tai estäneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin.
Lopuksi kartoitettiin tyytyväisyyttä tutkintoon. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon heidän nykyiset työtehtävänsä vastaavat vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa. Lisäksi kysyttiin, miten tyytyväisiä vastaajat ovat Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan ja heitä pyydettiin kertomaan omin sanoin, mihin he ovat erityisen tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Vastaajia pyydettiin myös punnitsemaan, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita, kuten omaan alaan liittyvää teoreettista ja käytännön osaamista, tiedonhankintataitoja sekä ongelmanratkaisukykyä.
Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Tutkimusdata
Kuuluu sarjaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta
Tunniste FSD2565
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Aika 2009
Ladataan...