Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden työelämään sijoittuminen (2013)

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden työelämään sijoittuminen (2013)

Selvityksessä kartoitettiin Tampereen yliopistosta vuonna 2012 valmistuneiden maisterien ja lääketieteen lisensiaattien työllistymistä.
Kysymyslomakkeen ensimmäisessä osiossa selvitettiin vastaajien työllisyystilannetta kysymällä mm. työsuhteen laadusta, työtehtävistä ja työssäoloajasta. Lisäksi kysyttiin vastaajan opintojen aikaisesta työnteosta. Toisessa osiossa kartoitettiin työnhakuprosessiin liittyviä asioita: nykyisen työn saamiseen käytettyjä työnhakukanavia ja työpaikan saamiseen vaikuttaneita ja työllistymisvaikeuksia aiheuttaneita tekijöitä
Kolmannessa osiossa tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä sekä nykyiseen työtilanteeseensa että Tampereen yliopistossa suoritettuun tutkintoon. Lisäksi kartoitettiin erilaisten taitojen, kuten oman alan osaamisen, viestintätaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen, tärkeyttä nykyisessä työssä ja näiden kehittymistä yliopisto-opintojen aikana. Samoin kysyttiin opiskeluun kuuluneen harjoittelun merkitystä työllistymisen kannalta. Lopuksi kysyttiin vastaajan tulevaisuudensuunnitelmia opiskeluun liittyen ja tiedusteltiin vastaajan toiveita Tampereen yliopiston alumnitoimintaan liittyen.
Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Tutkimusdata
Kuuluu sarjaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta
Tunniste FSD2993
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Aika 2013
Ladataan...