Haku

Tampere Praksis: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työparityö perhepalveluissa 2016

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Tampere Praksis: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työparityö perhepalveluissa 2016

Aineistossa on haastateltu Tampereen kaupungilla perhepalveluissa työpareina työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Haastattelut toteutettiin työpareittain. Sosiaalityöntekijät ja ohjaajat olivat työskennelleet yhdessä aineistonkeruuhetkellä vajaan vuoden. Aineisto on kerätty osana laajempaa Tampere Praksis –tutkimusyhteistyötä. Kysymykset käsittelevät vuonna 2015 tapahtunutta sosiaalihuoltolain uudistuksesta johtuvaa organisaatiomuutosta, työparin yhteistyötä, asiantuntijuutta sekä erilaisia mahdollisuuksia ja kehityskohtia, joita uusi työmuoto on luonut. Haastateltavat kertovat sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä-mallin ja sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja-mallin välisistä eroista ja siitä, miten kummankin työntekijän omaa asiantuntijuutta voidaan hyödyntää palvelutarpeen selvityksissä. Työparit arvioivat myös, millä tavalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan roolit ja työnjako näkyvät työssä. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia esteitä ja edistäviä tekijöitä heidän mielestään työparityöskentelyssä on. Haastateltavilta ei kerätty taustatietoja.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Tampere Praksis -hankkeen aineistot
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3169
Aiheet
Aika
2016
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Ladataan...