Haku

Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa käsitellään köyhyyden kokemuksia työssäkäyvien keskuudessa. Kirjoittajat ovat henkilöitä, joiden tulotaso on jäänyt matalaksi työssäkäynnistä huolimatta, esimerkiksi epätyypillisten työsuhteiden tai matalapalkka-alan vuoksi. Aineiston avulla pyrittiin kartoittamaan köyhyyden kokemuksia työssäkäyvien suomalaisten keskuudessa sekä lisäämään tietoa siitä, miten ilmiö näkyy ihmisten henkisessä hyvinvoinnissa, kehossa ja elämänlaadussa. Aineisto sisältää 135 vapaamuotoista kirjoitusta, jotka vaihtelevat pituudeltaan. Kirjoitukset kerättiin Jyväskylän yliopiston hankkeessa Köyhä, läski ja roska - Jakautuvan Suomen eriarvoistuvat ruumiit, johon rahoitus haettiin Koneen säätiön Jakautuuko Suomi? -rahoitushausta. Kirjoitukset ovat henkilökohtaisia kuvauksia pienituloisten suomalaisten arjesta. Niissä käsitellään esimerkiksi mielenterveyttä, huolta rahan riittävyydestä sekä köyhyyden henkisiä ja fyysisiä vaikutuksia elämään. Kirjoittajat kuvaavat arkeaan, työhistoriaansa sekä elämänlaatuaan. Kirjoituspyynnössä vastaajia ohjeistettiin kertomaan esimerkiksi pätkätöiden ja sosiaaliturvan yhdistämisen mahdollisuuksista sekä kuvailemaan pienituloisen arkea ja epätyypillisen työn mahdollisia vaikutuksia perhe-elämään. Lisäksi pyydettiin kuvauksia köyhyyden ja heikkojen työolojen ruumiillisista vaikutuksista kuten jaksamisesta, nälästä ja lihomisesta sekä köyhyyden vaikutuksista mielialaan ja elämänhallintaan. Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan sukupuoli, syntymävuosi, luokiteltu asuinpaikka, siviilisääty, kuukausiansiot, koulutus ja työsuhteiden lukumäärä työuran aikana. Lisäksi on kerätty tieto siitä, onko kirjoittajalla lapsia ja mitä hän pääasiassa tekee arkisin. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3321
Aiheet
Aika
2015-06
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi