Haku

Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018

Tämä aineisto käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden kokemuksia omasta asemastaan yhteiskunnassa sekä taidekentällä. Tutkittavat toimivat laajasti eri taiteenlajien, kuten teatterin, musiikin ja kuvataiteen parissa. Aineisto on kerätty osana tutkimusta, jonka tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia ja haasteita taiteilijan uraan liittyen vammaisen ihmisen näkökulmasta. Kaksi kahdeksasta kirjoitusvastauksesta on ruotsinkielisiä, muuten aineisto on suomenkielinen. Kirjoitusten lisäksi aineistoon sisältyy kaksi haastattelua. Haastatteluissa ja kirjoituskutsussa tutkittavia pyydetään kertomaan elämäntarinansa taiteilijaksi ryhtymiseen ja taiteilijana toimimiseen liittyen. Aineistossa selvitetään tutkittavien mahdollista taidealan koulutusta, työskentelymahdollisuuksia ja taloudellista toimeentuloa vammaisena taiteilijana sekä tutkittavien saaman yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tuen merkitystä. Tutkittavilta kysytään myös heidän suhteestaan vammaisliikkeeseen ja erilaisiin järjestöihin. Tutkittavien taustatiedot ovat saatavilla csv-tiedostoon luetteloituna. Taustatietoja ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Taustatietolomakkeella kysyttiin esimerkiksi ikää, sukupuolta ja koulutusta sekä taiteilijuuteen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Aineiston kerääminen toteutettiin mahdollisimman saavutettavalla tavalla. Näin ollen aineiston liitetiedostot ovat saatavilla myös saavutettavassa odt-muodossa suomeksi ja ruotsiksi sekä kirjoituskutsu myös videomuodossa.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3374
Aiheet
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Ladataan...