Haku

Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarkasteltiin eriarvoisuutta ja yhteiskunnan avun tärkeyttä. Tutkimuksen on teettänyt STEA-rahoitteisen avustusohjelman (Kaikille eväät elämään) koordinaatiohanke. Tutkimuksen rahoitus on tullut entisen Raha-automaattiyhdistyksen varoista. Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipiteitä syistä lapsiperheiden köyhyydelle. Lisäksi selvitettiin lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisena pidettyjä tekijöitä. Seuraavaksi kartoitettiin näkemyksiä hyvästä vanhemmuudesta ja yhteiskunnan tuesta lapsiperheille. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä erilaisiin lapsiperheisiin liittyviin väittämiin. Lopuksi kartoitettiin vastaajan suhtautumista erilaisiin väestöryhmiin. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, käynti ansiotyössä, ammatti, talouden elämäntilanne, kotona olevien lasten ikä, lasten lukumäärä, talouden vuositulot, talouden koko, koulutus, asuinkunnan asukasmäärä, kuntaluokitus, suuralue ja maakunta.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3415
Aiheet
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi