Sökning

Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

Användningen av bilden kan vara begränsad.

Se användarvillkor

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarkasteltiin eriarvoisuutta ja yhteiskunnan avun tärkeyttä. Tutkimuksen on teettänyt STEA-rahoitteisen avustusohjelman (Kaikille eväät elämään) koordinaatiohanke. Tutkimuksen rahoitus on tullut entisen Raha-automaattiyhdistyksen varoista. Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipiteitä syistä lapsiperheiden köyhyydelle. Lisäksi selvitettiin lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisena pidettyjä tekijöitä. Seuraavaksi kartoitettiin näkemyksiä hyvästä vanhemmuudesta ja yhteiskunnan tuesta lapsiperheille. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä erilaisiin lapsiperheisiin liittyviin väittämiin. Lopuksi kartoitettiin vastaajan suhtautumista erilaisiin väestöryhmiin. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, käynti ansiotyössä, ammatti, talouden elämäntilanne, kotona olevien lasten ikä, lasten lukumäärä, talouden vuositulot, talouden koko, koulutus, asuinkunnan asukasmäärä, kuntaluokitus, suuralue ja maakunta.
The study surveyed Finnish opinions on issues related to families with children, inequality and support provided by the society. The study was commissioned by a coordination project of the Central Union for Child Welfare funded by the Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA). The study was financed with the funds received from the former Finland's Slot Machine Association. The respondents were first asked their views on the most significant reasons for poverty in families with children, harmfulness of different growth environments on child development (e.g. divorced parents, a parent with substance abuse problem, living in a foster family), and the most important aspects of good parenthood. Regarding support from the society, the respondents were asked which kinds of families with children the society should support (e.g. families with a disabled child, families where a parent uses a lot of alcohol, families that have come to Finland as refugees). A number of statements were presented about support from the society, social and health care system and child education. The respondents were also asked which kinds of families they would prefer to have as neighbours. Opinions were charted on the measures of child protective services, such as whether it should be possible to take a child into care indefinitely (instead of temporarily) and whether involuntary adoption should be possible. Views were also surveyed on the rights of underaged asylum seekers and the use of experts by experience in social and health services. Regarding social conflict, the respondents were asked how united or divided Finland was as nation and how much tension there was between different groups (e.g. the left and the right, the wealthy and the needy, the rural and the urban population). Finally, the respondents were asked how much an increase and decrease of 250 euros to their income would affect their well-being. Background variables included the respondent's gender, age, economic activity and education as well as household composition, ages of children living in the household, annual gross income of the household, municipality type, number of inhabitants in the municipality of residence, major region and region.

Sparad:
Kontext
Arkiv
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Arkivserie
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Materialtyp
Forskningsdata
Upphovsmän
Signum
FSD3415
Ämnen
Användarrättigheter
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
The data and its creators shall be cited in all publications and presentations for which the data have been used. The bibliographic citation may be in the form suggested by the archive or in the form required by the publication.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
The user shall notify the archive of all publications where she or he has used the data.
Relaterade platser
Suomi
Finland