Classic drum solos and drum battles

QR-kod

Classic drum solos and drum battles

Sparad:
Presentatörer
Erskine, Peter, esittäjä
Kommenttiraita: Peter Erskine
Fysisk beskrivning
1 DVD-levy (60 min) : mv./vär
Språk
engelska
Originalverkets språk
engelska
Beskrivning
dvdmus
Utgivare [S.l.] : Milwaukee : Hudson Music, Hal Leonard [jakaja] c2001
Ämnen
ISBN
0634036009
Utgivarens eller distributörens nummer
Hudson Music, Hal Leonard HD-Z-CV01, HL00320289
Anmärkning - Språk
englanti