Sökning

tuoli; pikkutuoli; lasten

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Helsingfors stadsmuseum

tuoli; pikkutuoli; lasten

fyysinen kuvaus: Vihreäksi maalattu. Sorvattu istuinosa, selkänojan pystypuut ja alaspäin kapenevat jalat.

Selusta vaneria kiinnitetty ruuvein pystypuihin.

Sparad: