Helsingin Olympiastadion

Bildens användarrättigheter: CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Tuntematon, Valokuvaaja 1938

Helsingin Olympiastadion. Stadion rakennettiin vuoden 1940 kesäolympialaisia varten. Se vihittiin käyttöön 12.6.1938. -- dia, filmi, väri

Sparad:
Materialtyp: Fotonegativ
Plats för ämne:
Helsinki, Paavo Nurmen tie 1
Datum för ämne:
1938 n
Organisation:Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer:
XLVIII-1649
Mått:
6x9
Bildinformation:
1938 n
Helsinki, Paavo Nurmen tie 1
Tuntematon, Valokuvaaja
Ämnen: