Helsingin Olympiastadion

Bildens användarrättigheter: CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Tuntematon, Valokuvaaja 1938

Helsingin Olympiastadion. Stadion rakennettiin vuoden 1940 kesäolympialaisia varten. Se vihittiin käyttöön 12.6.1938. -- dia, filmi, väri

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Paavo Nurmen tie 1
Datum för ämne
1938 n
OrganisationHelsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
XLVIII-1649
Mått
6x9
Bildinformation:
1938 n
Helsinki, Paavo Nurmen tie 1
Tuntematon, Valokuvaaja
Ämnen