Uusi tulli- ja pakkahuone; Aleksanterinkatu 1 & Meritullintori 4; Helsinki

Niin sanottu uusi tulli- ja pakkahuone rakennettiin vuosien 1850 - 1854 aikana.C.A. Edelfeltin vuonna 1847 laatiman suunnitelman mukaan, joskin alkuperäinen suunnitelma oli toteutettua huomattavasti laajempi. Lisäksi Aleksanterinkadun siipi ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan. Rakennus korjattiin palovahinkojen vuoksi kahdesti, vuonna 1899 ja vuonna 1906. Konttorin sisustus on vuodelta 1913 ja sen suunnittelusta vastasivat arkkitehti Runar Eklund ja Karl Hård af Segerstad Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Muutos konttoriksi toteutettiin vuonna 1936, ja sen suunnitteli arkkitehti Gunnar Taucher Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Rakennus peruskorjattiin vuosien 1984-86 ainana ja siihen tehtiin muutoksia käytön muuttuessa lastentarhaksi. Muutostyöt suunnitteli arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa. Rakennuksen julkisivumateriaalina on puhtaaksimuurattu punainen tiili. Rakennus on yksikerroksinen kulmatalo, jonka keskirisaliitilla ja frontonilla korostettu pääsiipi on Meritullintorin varrella. Ulkoasu on niukasti jäsennöityä tiiliarkkitehtuuria. Pohjakaava on muutettu käyttötarkoituksen vaihtuessa. Huonetilat ovat lähes maanpinnan tasossa.

Oikeudenhaltija Helsingin kaupunginmuseo
Resurssin tyyppi Valokuva
Kuvausaika Vuonna 1991.
Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Helsingin kaupunginmuseo

Uusi tulli- ja pakkahuone; Aleksanterinkatu 1 & Meritullintori 4; Helsinki

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Helsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu
1847
Albert Edelfelt, Pääsuunnittelija Arkkitehti Gunnar Taucher 1936. Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa 1984 - 1986., Muu suunnittelija
Valmistus
1850; 1854
Rakennuksen runkona on tiilimuuri.
Helsinki, Aleksanterinkatu 1 & Meritullintori 4
Helsingin kaupunki, Rakennuttajat
Käyttö
1854
Käyttöönottovuosi
Aiheet
Luokitus