Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Rakennus tuli aikoinaan tunnetuksi sortumatalona. Rakennus sai isoja halkeamia melkein heti valmistuttuaan huonon maapohjan takia. Muutoksia halkeamien takia tehtiin ilmeisesti jo rakennuksen valmistumisvuonna 1895, arkkitehti Theodor Höijerin johdolla. Rakennus jouduttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi purkaman huonojen perustusten takia ja rakentamaan uudestaan vuonna 1899. Vaikka urakoitsija Carl Hjort af Ornäs todettiin syylliseksi huonolaatuisiin perustuksiin, luopui arkkitehti Höijer talon uudelleenrakentamisesta. Uuden arkkitehdin Hugo Lindbergin laatimissa suunnitelmissa rakennuksen pohjakaavat noudattavat suurelta osin Höijerin alkuperäistä suunnitelmaa, mutta julkisivut tehtiin arkkitehti Hugo Lindbergin omien piirustusten mukaan. Tehtyjä muutoksia: Taiteilija-atelieri ullakolle 1924, H. Wikman. Keskuslämmitys 1935, Huber Oy Perustusten vahvistus 1970, Kreuto Oy. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Tyylillisesti rakennus edustaa vuosisadan vaihteen historistista arkkitehtuuria. Pohjakerros erottuu viivarustikan takia sokkelimaisena ylemmistä kerroksista, joiden sileäksi rapattu seinäpinta toimii koristeellisten ikkunakehyksien taustana. Julkisivut ovat horisontaalisesti kolmijakoiset. Pohjakerros muodostaa alimman vyöhykkeen, toinen ja kolmas kerros, eli pääkerros, muodostaa keskivyöhykkeen ja neljäs kerros ylimmän vyöhykkeen.

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Helsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu
1891; 1895
Theodor Höijer, Pääsuunnittelija Arkkitehti Hugo Lindberg 1899, Muu suunnittelija
Valmistus
1895

Helsinki, Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7
Kauppias O. Kjällmansson, Rakennuttajat
Käyttö
1895
Käyttöönottovuosi
Aiheet
Kuvaustiedot Vuonna 1991.