Haku

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Ostoskeskukseen kuului alunperin neljä erillistä osaa. Jalopeurantien varrella oli suorakaiteen muotoinen massa ja sen eteläpuolella kolme pienempää osaa. Vuonna 1973 kaksi Jousimiehentien puoleista rakennusta yhdistettiin ja niihin rakennettiin uimahalli. Samaan aikaan rakennettiin ostoskeskuksen länsipuolelle päiväkoti tontille 7 ja Jousimiehentien suuntaisesti seurakunnan tiloja tontille 6. Lisärakentamisen seurauksena ostoskeskus sai suljetun sisäpihan. Suunnitelmat teki arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumppanit. Ostoskeskusta laajennettiin vuonna 1976 uimahallin ja seurakunnan rakennuksen väliin sijoitetulla myymälärakennuksella. Suunnitelmat tehtiin arkkitehtitoimisto Björkstam, Heino ja Kostiainen Ky:ssä. Uudisrakennuksen julkisivuissa käytettiin pesubetonia, puhdasvalubetonia ja moniruutuisia teräskehyksisiä ikkunoita. Vuonna 1977 uudisosan ja uimahallin väliseen käytävän katteeseen tehtiin valoaukot. Rakennuksessa on vuosien varrella tehty useita liiketilojen käyttötarkoituksen muutoksia ja sisätilojen uudelleen järjestelyitä. Rakennukseen on myös kiinnitetty useita erilaisia mainoslaitteita. Muotokieleltään, materiaaleiltaan ja värimaailmaltaan rakennus edustaa 70-luvun suunnitteluihanteita. Rakennuksen otsalistaa verhoaa saumattu sininen pelti, muut osat ovat sileäksi valettua maalaamatonta betonia, käytävien katoissa on siniseksi maalatut liimapuukannattajat ja betonipilarit. Vanhimmassa osassa on siniseksi maalatut teräsikkunat. Uudemmassa osassa teräsikkunat ovat alkuperäisestä poiketen kuusijakoiset. 1 Alkuperäinen ostoskeskuksen rakennus koostui neljästä eri rakennuksesta, joista kolme neliönmuotoista olivat rivissä Riimusauvantielle päin ja niiden jatkeena oleva neljäs, suorakaiteenmuotoinen rakennus on Jalopeurantien suuntainen niin, että rakennuksen pääty on Riimusauvantielle päin. Myöhemmin kaksi Jousimiehentien puoleisinta rakennusta yhdistettiin ja niiden viereen Jousimiehentielle rakennettiin uusi rakennus.

Oikeudenhaltija Helsingin kaupunginmuseo
Krediitit Mira Vierto / Helsingin kaupunginmuseo
Kuvausaika 12.07.2002
Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Helsingin kaupunginmuseo

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Helsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu
1971
Arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumpanit, Pääsuunnittelija ; Insinööritoimisto Erkki Juva, Insinööritoimisto Olavi Pohjalainen, Muu suunnittelija
Valmistus
1971; 1
betoni betoni, pesubetoni
Helsinki, Jousimiehentie 3
As. Oy Siltalehmus ja Siltalämpö Oy, Rakennuttajat
Käyttö
1972
Käyttöönottovuosi
Aiheet
Luokitus