Suomalaisten liikunnanopettajien urakehitys ja työtyytyväisyys

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Suomalaisten liikunnanopettajien urakehitys ja työtyytyväisyys

Nykypäivänä työurat ovat monipuolistuneet ja tämä näkyy myös opettajien keskuudessa. Opettajien siirtyminen pois varsinaisesta opetustehtävästä on yleistynyt ja näin opettajaksi kouluttautuneiden työurat ovat ainakin osittain muuttumassa. Myös liikunnanopettajat ovat jo pitkään olleet paitsi opetustaitojensa myös liikunnallisten taitojensa vuoksi haluttua työvoimaa muuallakin kuin koulumaailmassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajaksi valmistuneiden nykyistä työnkuvaa ja ammatinvaihtoon vaikuttaneita tekijöitä. Kohderyhmänä olivat vuosina 1980–2008 valmistuneet liikunnanopettajat (N=1430). Tutkimuksen mukaan liikunnanopettajaksi valmistuneista 23 prosenttia oli vaihtanut ammattia; joka kymmenes toimi edelleen koulussa, mutta 13 prosenttia oli vaihtanut ammattia koulumaailman ulkopuolelle. Liikunnanopettajat kokivat ammatinvaihdon syiksi muun muassa huonot työolosuhteet, työmäärän, arvostuksen puutteen, omien kykyjen paremman hyödyntämisen, ja työyhteisön. Pätevien liikunnanopettajien pysyminen ammatissa edellyttäisi näin ollen työn muuttamista mielekkäämmäksi ulkoisia olosuhteita ja työyhteisön vuorovaikutussuhteita kohentamalla.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet