Haku

Rasterikuvakorrelaatiospektroskopiamittauksia Nikon A1R+ -konfokaalimikroskoopilla

QR-koodi

Rasterikuvakorrelaatiospektroskopiamittauksia Nikon A1R+ -konfokaalimikroskoopilla

Rasterikuvakorrelaatiospektroskopia (RICS) on kvantitatiivinen mikroskopiamenetelmä molekyylidynamiikan tutkimiseen kaksiulotteisista konfokaalikuvista. Tutkielmassa käydään läpi menetelmän teoreettiset ja kokeelliset lähtökohdat, ja niiden pohjalta määritetään kaupallisen konfokaalimikroskooppijärjestelmän (Nikon A1R+, Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus) soveltuvuus diffuusion mittaamiseen RICS-menetelmällä. Järjestelmän havaittiin soveltuvan heikosti erityisesti nopeiden molekyylien, kuten EGFP-proteiinin mittaamiseen. Suurin haitta oli ilmaisimen häiriösignaali, jonka seurauksena korrelaatioanalyysin tulokset poikkesivat merkittävästi kirjallisuusarvoista. Työssä tehtiin lisäksi yleisiä huomioita RICS-menetelmän yksityiskohdista. Esimerkiksi mikroskoopin skannausnopeuden muuttumisella todettiin olevan yllättävän suuri merkitys ottaen huomioon sen, ettei sitä tiettävästi ole käsitelty aiemmissa julkaisuissa.

Tallennettuna: