Kuinka ohjata tulevaa kielenopettajaa? : Näkökulmia opettajaopiskelijoiden kertomuksista

Aineiston käyttöoikeudet
© Kieliverkosto ja kirjoittajat
QR-koodi
Finna-arvio
(0)

Kuinka ohjata tulevaa kielenopettajaa? : Näkökulmia opettajaopiskelijoiden kertomuksista

Tässä artikkelissa esittelen pro gradu -tutkimustani (Kautonen 2016), joka käsittelee työn merkitystä tulevien kielenopettajien identiteetille. Tämän lisäksi olen tutkimuksessani selvittänyt, mistä ja millaista ohjausta kielten opettajaopiskelijat ovat saaneet opettajan ammattiin liittyen ja millaista ohjausta he kokevat vielä tarvitsevansa. Perinteisesti opettajan ammatti on mielletty kutsumusammatiksi, joka määrittää voimakkaasti harjoittajaansa. Tämä näkemys on kuitenkin muutoksessa koulumaailman ja sitä ympäröivän yhteiskunnan muuttumisen myötä. Miten näkemys opettajan työstä palkkatyönä muiden joukossa on rantautunut tulevien kielenopettajien ajatuksiin ja kuinka ohjaus voi tukea opettajaopiskelijoita opettajan työnkuvan mukanaan tuomissa haasteissa?

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet
ISSN
1799-0181