Sosiaalinen media - mahdollisuudet ja haasteet rekrytoinnissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Sosiaalinen media - mahdollisuudet ja haasteet rekrytoinnissa

Sosiaalisen median käyttö lisääntyy jatkuvasti. Myös monet yritykset ovat ottaneet sen käyttöönsä. Tässä tutkielmassa perehdytään sosiaalisen median käyttöön yrityksen rekrytoinnissa. Tutkielman näkökulmana toimii työnantajan näkökulma. Sosiaalisen median käytöllä katsotaan olevan sekä positiivisia, että negatiivisia seurauksia yrityksen rekrytoinnille. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja siinä tutkitaan sosiaalisen median tuomia hyötyjä ja haittoja yrityksen rekrytointiprosessiin. Tutkimuksen tulosten mukaan sosiaalinen media tuo enemmän positiivisia asioita yrityksen rekrytointiin, kuin negatiivisia. Sosiaalinen media laskee yrityksen rekrytointikuluja merkittävästi ja lyhentää rekrytointiprosessiin kuluvaa aikaa. Se myös mahdollistaa passiivisten työnhakijoiden saavuttamisen sekä lisää työnhakijan ja –antajan vuorovaikutusta. Sosiaalinen media ei kuitenkaan toimi ainoana rekrytointikanavana. Kaikki työnhakijat eivät käytä sosiaalista mediaa, ja on uhkana, että työnantaja menettää mahdollisuuden lahjakkaisiin työnhakijoihin rajallisella hakijakunnalla. Muita ongelmia ovat esimerkiksi monet eettiset ja lailliset asiat, jotka tulee huomioida. Voidaan kuitenkin sanoa yritysten menettävän suuren mahdollisuuden myös rekrytoinnissa jättäytyessään sosiaalisesta mediasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet