Big datan hyödyt moderneissa verkko-oppimisympäristöissä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Big datan hyödyt moderneissa verkko-oppimisympäristöissä

Opiskelu verkko-oppimisympäristöissä on lisääntynyt yhä enemmän viime vuosina. Samaan aikaan opiskelumuodon murros on esittänyt uusia haasteita oppilaitoksille: kuinka integroida tehokkaasti tätä uutta teknologiaa osaksi opettamista? Eräänä ratkaisuna ongelmaan on esitelty oppimisen analytiikka, jossa verkko-oppimisympäristöt käyttävät big dataa osana oppimisen ja opettamisen tehostamista. Tutkielmassa esitellään eri tapoja hyödyntää big dataa osana opetusta ja oppimista, arvioidaan niiden hyötyjä ja verrataan niitä perinteisen verkko-oppimisen esittämiin haasteisiin. Tuloksina ilmaantui kolme päätapaa käyttää big dataa osana verkko-oppimisympäristöjä: datan visualisaatio ja ennusteet, suositusjärjestelmät sekä oppimisympäristöjen personointi. Näiden päähyötyinä esiteltiin mm. paranneltu päätöksenteko sekä oppimisen ja opettamisen tehostaminen kerätyn datan pohjalta. Perinteisiin verkko-oppimisen haasteisiin se vastasi mm. monipuolisemmalla ympäristön käytöllä ja jatkuvalla ympäristön kehityksellä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet