Esineiden internetin hyödyt yksilölle turvallisuuden näkökulmasta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Esineiden internetin hyödyt yksilölle turvallisuuden näkökulmasta

Tässä tutkielmassa esitellään esineiden internetin hyötyjä yksilölle turvallisuuden näkökulmasta. Aihe on tärkeä, sillä esineiden internet on nopeasti ja jatkuvalla tahdilla kasvava ilmiö, joka tulee väistämättä vaikuttamaan huomattavasti nykyiseen ja tulevaan yhteiskuntaan. Kehittyvien teknologioiden ansiosta lähitulevaisuudessa lähes jokainen esine voidaan yhdistää internetiin, mikä mahdollistaa valtavan potentiaalin esineiden internetin hyödyntämiselle. Tutkielmassa keskitytään esineiden internetin mahdollistamiin yksilön turvallisuushyötyihin. Tutkimuskysymyksenä on mitä eri turvallisuushyötyjä yksilö saa esineiden internetistä ja miten ne parantavat yksilön turvallisuutta. Tutkielmassa turvallisuushyötyjä tarkastellaan neljästä näkökulmasta: turvallisuushyödyt liikenteessä, terveydenhuollossa, kotona ja yksilön henkilökohtaiset turvallisuushyödyt. Tutkielmassa huomioidaan myös esineiden internetin ongelmat, kuten ongelmat yksityisyyden suojaamisessa ja tietoturvassa. Tutkielma on tehty kirjallisuuskatsauksena ja aineisto tutkielmaa varten on kerätty pääasiassa IEEE Xplore ja Google Scholar –hakukoneilla sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannasta. Tutkielmassa esitellään kattava määrä erilaisia turvallisuushyötyjä yksilölle ja kerrotaan miten eri hyödyt vaikuttavat yksilön turvallisuuteen. Tutkielmassa selvisi että saavutetut hyödyt toteutuvat pääasiassa neljällä tavalla. Nämä neljä tapaa ovat tietojen kerääminen, tietojen analysointi, tiedon välitys esineiden välillä ja esineiden välittämä tieto yksilölle. Näiden avulla yksilö saa arvokasta tietoa turvallisuuden kannalta sekä itsestään että ympäristöstään. Lisäksi yksilö voi tehdä turvallisuuttaan tukevia päätöksiä esineiden internetin avulla saamiensa tietojen perusteella tai luottaa siihen, että esineet osaavat toimia itsenäisesti yksilön parhaaksi. Parhaimman hyödyn esineiden internetistä saadaan, kun jokaista neljää tapaa käytetään yhdessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet