Verkkokaupan käytettävyys

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Verkkokaupan käytettävyys

Verkkokauppa on alati kasvava tapa tehdä kauppaa. Luonteeltaan se eroaa perinteisistä kivijalkakaupoista hyvässä ja pahassa. Valtava kansainvälinen kilpailu verkkokaupan alalla pakottaa verkkokauppiaat miettimään tarkoin sitä, millä tavoin asiakkaan ostoaikomus herätetään. Tämä kandidaatintutkielma käsittelee verkkokaupan käytettävyyttä. Tutkielmassa pyritään selvit-tämään, miten käytettävyys vaikuttaa verkkokauppojen menestymiseen. Tutkielma suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, joka pohjautuu sekä verkkokauppaa että käytettävyyttä käsittelevään kirjallisuuteen. Verkkokauppa on suhteellisen uusi ilmiö, joten sitä koskevaa kirjallisuutta ei tarvitse liiemmin karsia pois. Tutkielmassa keskitytään pelkästään kuluttajaverkkokaupan käsittelyyn, sillä muuten käsiteltävä näkökulma olisi liian laaja. Tutkittaessa käytettävyyden vaikutusta verkkokaupan menestymiseen esille nousi neljä seikkaa, joista kukin vaikuttaa osaltaan asiakkaiden ostoaikomukseen. Näitä olivat asiakkaan kokema hyödyllisyys, helppokäyttöisyys, luotettavuus sekä sen sisältämät riskit. Käytettävyyssuunnittelun avulla voidaan osaltaan vaikuttaa näihin kaikkiin seikkoihin. Hyväksi havaittu käytettävyys vaikuttaa lisäksi myös asiakkaan verkkosivustolle antamaan lojaaliuteen. Tämä tutkielma on suunnattu eritoten verkkokauppiaille sekä verkkokauppojen sidosryhmille, kuten esimerkiksi asiakkaille ja sijoittajille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet