Ensiluottamustekijät verkkokaupassa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Ensiluottamustekijät verkkokaupassa

Tänä päivänä yhä useampi kuluttaja suorittaa ostoksensa verkkokaupassa, ja verkon välityksellä tapahtuva liiketoiminta on kasvanut. Tämä on lisännyt itsenäisten verkkokauppojen määrää, joilla ei ole fyysistä kivijalkaliikettä. Näiden itsenäisten verkkokauppojen menestymisen kannalta on erittäin tärkeää, että kuluttajat kokevat niitä kohtaan ensiluottamuksen tunnetta. Muuten kuluttajan mielenkiinto verkkokaupan vaihtamista kohtaan kasvaa. Ilman ensiluottamuksen tunnetta kuluttaja ei uskalla luovuttaa verkkokaupalle omia henkilökohtaisia tietojaan, jonka takia hän ei halua asioida verkkokaupan kanssa. Ensiluottamuksen tutkiminen on mielenkiintoista, koska perinteisen luottamuksen tarvitsemaa vaiheittaista kanssakäymistä ei ehdi muodostumaan, vaan kuluttaja joutuu heti ensimmäisessä kanssakäymisessä luovuttamaan itsesään paljon henkilökohtaista informaatiota, kuten osoite- ja luottokorttitiedot verkkokaupalle. Ensiluottamuksen tuntu onkin tärkeää uusien asiakkuussuhteiden luomiseksi. Uudet asiakkuussuhteet taas ovat elinehto menestyvälle verkkokaupalle. Tutkimuksessa otettiin kirjallisuuskatsauksen keinoin selvää, millä tekijöillä kuluttajalle voidaan luoda ensiluottamuksen tunnetta. Tutkimuksessa huomattiin, että ensiluottamusta voidaan rakentaa verkkokaupan erikoispiirteistä laajennetun markkinan, informaation määrän, henkilökohtaisen kokemuksen, kasvojen puuttumisen ja turvallisuuden tunteen ulottuvuuksissa. Tulevaisuudessa ensiluottamuksen kontekstissa olisi tärkeää tutkia eri tekijöiden yhteisvaikutuksia, sekä tarkempien kuluttajaryhmien kokemaa ensiluottamusta. Tämän lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että niin verkkokaupan kuin ensiluottamuksenkin käsitteen määrittely kaipaa päivittämistä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet