Yksilön yksityisyys esineiden internetin ja asiakasdatan näkökulmasta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Yksilön yksityisyys esineiden internetin ja asiakasdatan näkökulmasta

Esineiden internetin luoma heterogeeninen ympäristö voi aiheuttaa ihmisille useita erilaisia yksityisyysuhkia, koska tiedonkeruu esineiden internetissä on erittäin laajaa ja passiivista. Tiedonkeruu kohdistuu usein yksilöiden henkilökohtaisiin tietoihin, mikä voi olla vahingollista heidän yksityisyydellensä. Yritykset voivat hyödyntää näitä tietoja useilla liiketoimintansa osa-alueilla. Yritysten näkökulmasta esineiden internet luo uusia tehokkaita mahdollisuuksia kerätä ja hyödyntää asiakasdataa, mikä voi vaikuttaa vahvasti yksityisyysuhkien realisoitumiseen. Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee esineiden internetin ja asiakasdatan luomia uhkia yksityisyydelle yksilön näkökulmasta. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona käytetään tieteellisiä julkaisuja aiheesta. Esineiden internetin yksityisyysuhkia yksilölle tarkastellaan ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen perehdytään tarkastelemaan näitä uhkia asiakasdatan näkökulmasta. Jotta asiakasdatan näkökulmaa voidaan ymmärtää, yritysten asiakasdatan keruuta ja hyödyntämistä tarkastellaan osana tätä tutkielmaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet