Viestinnän vaikutus projektinhallinnassa : yritysjärjestelmien käyttöönotto

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Viestinnän vaikutus projektinhallinnassa : yritysjärjestelmien käyttöönotto

Projektiviestintää ja yritysjärjestelmien käyttöönottoa on tutkittu viime vuosikymmenien aikana paljon. Tutkimustuloksissa on niin eroja kuin yhtäläisyyksiäkin, mikä johtuu siitä, että käyttöönoton onnistumiselle on vaikea asettaa tarkkoja raja-arvoja ja sitä on vaikea määritellä. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena oli arvioida, miten viestinnällä voidaan vaikuttaa yritysjärjestelmien käyttöönoton onnistumiseen. Tutkielman tarkoitus on auttaa muutosagentteja muutoksenhallinnassa arvioimalla eri viestinnän näkökulmia ja sen avulla luoda uusia mahdollisuuksia muutoksenjohtamiselle. Tutkielmassa määriteltiin myös käyttöönottoon liittyvät sidosryhmät sekä käyttöönoton kannalta olennaiset, kriittiset menestystekijät. Tutkimustuloksena löydettiin, että viestinnällä voidaan vaikuttaa yritysjärjestelmien käyttöönoton onnistumiseen. Ymmärtämällä, miten eri sidosryhmien välillä tulee viestiä ja osallistamalla loppukäyttäjää päätösprosessiin, pystytään tarvittavalle järjestelmälle asettamaan kattavat vaatimukset, jotta järjestelmä vastaa käyttäjän tarpeita.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet