Alpha frequency discrepancy and trait anxiety, activation, and inhibition in states of anxiety and mindfulness

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Alpha frequency discrepancy and trait anxiety, activation, and inhibition in states of anxiety and mindfulness

Meditaatiotekniikat tarjovat laajalti mahdollisuuksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä stressin lievittämiseen. Useat neurotieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet välittömiä tuloksia meditatitiivisten tekniikoiden soveltamisen ja aivojen oskillatoristen mekanismien välisessä suhteessa. Meditaatiolla on osoitettu olevan myös pitkäaikaisia vaikutuksia, joihin sisältyy ahdistuneisuuden ja murheen väheneminen. Keskittymistä tukevan aivokäyttöliittymän alustavan suunnittelun tueksi tutkittiin alpha-aallonpituuden käyttäytymistä ahdistuneisuuden ja mindfulnessin tiloissa ja niiden välisiä eroja lähestyttiin aktivaatio-/inhibitio -persoonallisuuspiirteiden sekä ahdistuneisuuteen taipuvaisuuden valossa. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän monitieteisessä aivotutkimuskeskuksessa (CIBR) MEG-laboratoriossa persoonallisuuspiirteitä ja taipumuksia mittaavia standardikyselyitä hyödyntäen. Tutkimukseen osallistui 27 koehenkilöä vuoden 2017 toisen puolikkaan aikana. Tutkimustulokset ehdottavat, että mindfulnessin ja ahdistuneisuuden tilat voidaan erottaa toisistaan. Löydökset antavat myös tukea hypoteesille, että tietyt palkitsemiseen liittyvät persoonallisuuspiirteet korreloivat alpha-aallonpituuden voimakkuuden kanssa eri tavoin erilaisissa kognitiivisissa tiloissa. Tulokset tarjoavat lisätietoa persoonallisuuspiirteiden ja alpha-aallonpituuden käyttäytymisestä erilaisissa tiloissa ja voivat edesauttaa aivokäyttöliittymän suunnittelua. Asiasanat: Kognitiivinen neurotiede, ahdistuneisuus, meditaatio, mindfulness, aivokäyttöliittymä, alpha, oskillaatio

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet