Loppukäyttäjien kokemukset verkkosivujen yksityisyysehdoista ja evästeistä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Loppukäyttäjien kokemukset verkkosivujen yksityisyysehdoista ja evästeistä

Tämä tutkimus käsittelee loppukäyttäjien tietämystä ja kokemuksia verkkosivustojen yksityisyysehdoista sekä evästeiden käytöstä. Evästeet ovat olleet käytössä useita vuosia, mutta loppukäyttäjät eivät edelleenkään ymmärrä tarkkaan niiden tarkoitusperää tai toimintaa. Yksityisyysehdoilla verkkosivustot viestivät loppukäyttäjille tiedonkeruukäytänteistään ja tätä kautta esimerkiksi evästeiden käytöstä. Kuitenkin yksityisyysehdot voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä ja usein loppukäyttäjät eivät lue niitä ollenkaan. Verkkosivustoilla esitetään myös erilaisia bannereita esimerkiksi mainonnan välineenä, mutta bannerityylinen esitystapa on yleistynyt myös evästeiden käytöstä sekä yksityisyysehdoista viestimiseen. Tämä tutkimus perustuu sekä empiiriseen tutkimukseen että kirjallisuuskatsaukseen, joiden tarkoituksena on selvittää kuinka loppukäyttäjät ymmärtävät yksityisyysehtoja sekä evästeitä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka loppukäyttäjien kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit. Tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät pitävät yksityisyysehtoja vaikeaselkoisina, mutta ymmärtävät mitä evästeet ovat. Lisäksi loppukäyttäjät suhtautuvat välinpitämättömästi evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan sekä kokevat ne ärsyttäviksi. Toisaalta loppukäyttäjien mielestä kyseiset bannerit ovat hyväksyttävä tapa ilmoittaa evästeiden käytöstä ja hyvä tapa siksi, että ne lisäävät ihmisten tietämystä aiheesta. Kiinnostus evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan on yhteydessä bannereista saatuun kokemukseen ja ymmärrykseen evästeistä sekä yksityisyysehdoista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet