Internet of Things service development expectations

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Internet of Things service development expectations

Esineiden Internet on visio tulevaisuudesta, jossa jokapäiväiset esineet levittäytyvät Internettiin, kommunikoiden ja tehden yhteistyötä toistensa kanssa saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Esineiden Internetin palveluita kehittävät ohjelmoijat käyttävät ohjelmistokehyksiä ja työkaluja osana kehitystyötään. Heidänkin työhönsä vaikuttaa käyttäjäkokemus. Käyttäjäkokemus on monitulkintainen käsite, joka on noussut vastaliikkeenä tehtävä- ja työpainotteiselle käytettävyyden käsitteelle. Odotukset ovat avainasemassa käyttäjäkokemuksen arvioimisessa. Tässä tutkielmassa esineiden Internet-palvelua kehittävän ryhmän odotuksia ja kokemuksia kerättiin kyselyn avulla. Tutkimuskysymyksenä oli: ”Kuinka esineiden Internetin palveluiden kehittämisen käyttäjäkokemuksen odotukset eroavat niiden kehittämisen todellisuudesta?” Lisäkysymyksenä oli: ”Kuinka nämä odotukset vaikuttavat käyttäjäkokemukseen?” Tämän Pro Gradu-tutkielman tulokset antavat ymmärtää, että ohjelmoijan odotettujen vahvuuksien kohtaamatta jättämisellä vaikutti olevan suurempi vaikutus odotusten arvioimisen tuloksiin kuin odotettujen ongelmien kohtaamatta jättämisellä. Tämän perusteella vaikuttaisi siltä, että jos odotettujen vahvuuksien kohtaamisessa on puutteita, on sillä suurempi vaikutus ohjelmoijan käyttäjäkokemukseen kuin jos odotetut ongelmat jäävät kohtaamatta. Suunnittelun kehityksen prosessien kannalta vaikuttaisi siltä, että olisi parempi valmistaa ohjelmoijat vastoinkäymisiin ja vähemmän sensaatiomaisiin tuloksiin, kuin että innostaisi odottamaan paljon ennen kuin kehitysprosessi on toteutettu.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet